Volg ons ook op

FacebookTwitterYoutubeShare on Google+

rtv-ridderkerk-logo

Advertenties

Real time web analytics, Heat map tracking

BIZ-Winkelhart Ridderkerk in oprichting

Afgelopen week is het bestuur van de BIZ-Winkelhart Ridderkerk i.o. een campagne gestart richting de ondernemers om tot één organisatie te komen in het winkelhart. Op dit moment zijn er drie winkeliersverenigingen (114 leden) en nog eens 25 freeriders (dit zijn winkeliers die niet aangesloten zijn en ook niet meebetalen, maar wel meeliften op de activiteiten).

 

Dit is volgens het bestuur van de nieuwe BIZ een onwenselijke situatie en eentje die de samenhang in het winkelhart niet bevordert. Door diverse oorzaken zoals o.a. een economische crisis, verandert koopgedrag, vergrijzing en e-commerce via internet is er leegstand ontstaan. Leegstand brengt ook weer minder inkomsten voor de verenigingen met zich mee. En juist als er dan veel te doen staat om de problemen aan te pakken is het handiger, efficiënter en wenselijk dat de zaken gezamenlijk worden aangepakt.

 

 

Eén aanspreekpunt met andere organisaties is dan belangrijk. Ook op het gebied van promotie kan er veel gewonnen worden en geld bespaart door efficiënter te werken. Het inzetten van een centrummanager zorgt ook voor meer rust bij de bestuurders die dit nu op vrijwillige basis doen naast het werk in hun winkel. Dan is het oprichten van een BIZ, wat staat voor Bedrijven InvesteringsZone, een belangrijke stap in de goede richting. De BIZ geldt voor alle ondernemers in de BI-Zone. Dit is een afgebakend gebied waarbinnen alle detail- en horecaondernemers gevestigd zijn en middels een belastingheffing verplicht worden mee te betalen. De middelen die binnenkomen gaan direct door naar de stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk. Deze stichting heeft een BIZ-Activiteitenplan ingediend dat inmiddels via een uitvoeringsovereenkomst door de gemeenteraad is goedgekeurd. De BIZ gaat hiermee de verplichting aan om zich in te zetten voor het realiseren en profileren van een representatief en veilig winkelgebied met een aangenaam verblijfsklimaat voor ondernemers en consumenten. Daarbij zullen zaken als goede promotie, bereikbaarheid en het tegengaan/oplossen van leegstand prioriteit krijgen.

 

,,Echter dit alles gaat pas door wanneer de ondernemers daar in april hun stem op uitbrengen. En dat zal nog een hele kluif worden'', zegt Ruud Scheenjes, die als coördinator bij de BIZ is betrokken. Naast een campagne waarin voor de ondernemers alles uit de doeken wordt gedaan zullen ook alle winkeliers en eigenaren van het vastgoed in het centrum persoonlijk worden benaderd. Dat zijn in het totaal zo’n 170 gesprekken. Vooral het benaderen van de stemgerechtigden van de grootwinkel/filiaalbedrijven vergt erg veel inspanning. Maar ook Ellen van de Woestijne, zelf eigenaresse van Hema Ridderkerk en voorzitter van de BIZ, onderschrijft het belang om het samen aan te pakken. Want het zal voor elke ondernemer, klein of groot, van belang zijn dat ze in een gezond winkelcentrum kunnen opereren. En daarbij is het ook van wezenlijk belang dat we in de uitvoering goed samenwerken met andere partijen. Gelukkig kregen we in de afgelopen twee en een half jaar op diverse vlakken steun van de gemeente. Wethouder Dokter heeft er voor gezorgd dat ook de vastgoedeigenaren om tafel kwamen. Ze zijn nu een onderdeel binnen de BIZ en in het bestuur vertegenwoordigd. Het wordt voor het bestuur een spannende tijd en zij hopen van harte dat hun missie wordt bereikt.


Op de foto van links naar rechts: Edwin Markus (extern adviseur BIZ), Ruud Scheenjes (coördinator BIZ en lid ac*), Marcel Rijken (bestuurslid), Liesbeth van Vianen (secretaris), Henk Dokter (wethouder), Jaap van den Berg (penningmeester), Ellen van de Woestijne (voorzitter), Sjoerd Voortman (bestuurslid), Erwin de Vos (bestuurslid) Harry Hilberts (bestuurslid), Mark Verzendaal (lid ac*), Brian van Amerongen (lid ac*)

 

*Lid ac = lid adviescommissie