Volg ons ook op

FacebookTwitterYoutubeShare on Google+

rtv-ridderkerk-logo

Advertenties

Real time web analytics, Heat map tracking

PFOA en GenX in bodem oostelijk deel Ridderkerk

In een straal van zo'n 10 kilometer om het Dordtse bedrijf Chemours zijn de stoffen PFOA (of C8) en GenX in grond en grondwater aangetroffen. Het oostelijk deel van de Ridderkerkse wijk Drievliet en ook de Crezéepolder liggen binnen deze cirkel.

 

De gemeten gehalten liggen ruim onder de door RIVM opgestelde risicowaarden voor wonen met (moes)tuin. De aangetroffen verontreiniging vormt geen risico voor de gezondheid. Er zijn geen beperkingen voor het eten van groente en/of fruit uit eigen (moes)tuin. Dat geldt ook voor wat er op het volkstuincomplex Oudelande wordt verbouwd.

 

Drinkwater
Eerder kwam hetzelfde Chemours al in het nieuws door verontreiging in het drinkwater door de stof GenX. In die situatie is niets veranderd: het drinkwater in Ridderkerk blijft volgens drinkwaterbedrijf Oasen veilig en betrouwbaar te drinken. PFOA (C8 is een andere naam voor dezelfde stof) wordt overigens niet meer door Chemours gebruikt.

 

De verontreiniging van grond is zeer waarschijnlijk ontstaan doordat in het verleden kleine druppeltjes via de schoorstenen uitgestoten stoffen zijn neergeslagen op de bodem. Op diverse plaatsen in de omgeving zijn metingen gedaan. Ridderkerk ligt in de 'schil' waar de gemeten waarden het laagst zijn.

Omdat voor grond met PFOA (C8) of GenX nog geen zogenoemde hergebruiksnormen zijn vastgesteld (dat gebeurt waarschijnlijk binnen zes maanden) gelden een aantal extra regels voor hergebruik van grond in deze schil. Hergebruiksnormen voorkomen dat schone grond vervuild raakt door verontreinigde grond.

Voor de tussenliggende periode moeten grond en grondwater eerst onderzocht wordt op verontreiniging. Op basis van de resultaten wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik.

 

In de delen van Ridderkerk binnen de contour vinden geen grote ontwikkelingen plaats waarvoor het verplaatsen van veel grond nodig is.

 

Eerder was al in het nieuws dat de stof GenX is aangetroffen in het leidingwater in de regio. Ook de stof GenX wordt uitgestoten door het bedrijf Chemours. Op basis van een lozingsvergunning mag Chemours afvalwater lozen op het oppervlaktewater. Oasen houdt de kwaliteit van rivierwater en drinkwater nauwlettend in de gaten. Oasen vindt nergens in het kraanwater de stof Genx boven de veilig geachte en zeer strenge norm die door het RIVM is bepaald.