Volg ons ook op

FacebookTwitterYoutubeShare on Google+

rtv-ridderkerk-logo

Advertenties

Real time web analytics, Heat map tracking

Rekenkamercommissie Ridderkerk ziet kansen voor subsidieverwerving

In 2016 is de rekenkamercommissie Ridderkerk in de nieuwe samenstelling begonnen met haar werkzaamheden. De rekenkamercommissie verricht onderzoek om het door het gemeentebestuur gevoerde beleid te toetsen op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

 


Het uitvoeren van beleid kost geld. Naast inkomsten als de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengst van de gemeentelijke belasting kan de gemeente proberen inkomsten te verkrijgen door subsidies te verwerven. . Een doeltreffend en doelmatig beleid rond subsidieverwerving kan de gemeente helpen haar taken beter uit te voeren. Reden voor de rekenkamercommissie de subsidieverwerving nader te onderzoeken.


De centrale onderzoeksvraag was: “In hoeverre slaagt de gemeente erin om op doeltreffende en doelmatige wijze subsidies te verwerven ten behoeve van de realisatie van de gestelde beleidsdoelen?”. Er is gebruik gemaakt van drie onderzoekmethoden, namelijk dossierstudie, casusonderzoek en interviews. Het onderzoek is in opdracht van de rekenkamercommissie uitgevoerd door onderzoeksbureau Necker van Naem in de periode van november 2016 tot en met maart 2017.


De Rekenkamercommissie Ridderkerk heeft op basis van de nota van bevindingen haar conclusies verwoord in een bestuurlijke nota:
1. Effectiviteit en efficiëntie van subsidieverwerving zijn onduidelijk.
2. Contact over subsidies tussen BAR-organisatie en (potentiële) subsidieverstrekkers verloopt soepel. Dit werkt een effectieve subsidieverwerving in de hand.
3. Verder ontwikkelen van centraal overzicht zal tot meer rendement op subsidieverwerving leiden
4. (Het proces van) subsidieverwerving wordt niet standaard geëvalueerd, daarmee laat de gemeente kansen liggen om te leren.


De Rekenkamercommissie heeft uit dit onderzoek lessen getrokken voor de toekomst. Deze zijn in de vorm van aanbevelingen voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders opgenomen in het rapport. Het rapport, dat uit twee delen bestaat, is te vinden op www.ridderkerk.nl/rekenkamercommissie.


Noot voor de redactie: Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de rekenkamercommissie de heer H. Démoed, per mail via of telefonisch op nummer 06-54932645.