Volg ons ook op

FacebookTwitterYoutubeShare on Google+

rtv-ridderkerk-logo

Advertenties

Real time web analytics, Heat map tracking

Capitulatie herdacht

Woensdag was er de jaarlijkse kranslegging bij het capitulatiemonument aan de Rijksstraatweg in Rijsoord door leerlingen van het Gemini College. Burgemeester Anny Attema was hierbij aanwezig namens het gemeentebestuur.

 

 

Het door het Gemini College geadopteerde capitulatiemonument voor het voormalige schoolgebouw aan de Rijksstraatweg 101 in Rijsoord (nu het Museum Johannes Postschool) herinnert aan een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Nederland. In dit schoolgebouw tekende de toenmalige opperbevelhebber van het Nederlandse leger, generaal H. G. Winkelman op 15 mei 1940 de Duitse capitulatievoorwaarden nadat hij de middag ervoor, op 14 mei 16.50 uur, de onderbevelhebbers van het Nederlandse leger had bevolen de wapens neer te leggen.

 

Op 28 mei 1975 onthulde de toenmalige commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, dit gedenkteken. Daarbij waren onder anderen aanwezig mw. A. E. Winkelman, dochter van wijlen generaal Winkelman, en luitenant-generaal b.d. mr. J. D. Schepers, die in mei 1940 de ondertekening van de capitulatie-overeenkomst had bijgewoond.

 

 

Op het natuurstenen voetstuk van het monument staat de tekst: "Een volk, dat zijn verdediging verwaarloost, zet zijn vrijheid op het spel'". Een bronzen plaquette op een verticaal stuk natuursteen, geflankeerd door twee bronzen leeuwen, draagt als tekst: "Buigend voor de Duitse overmacht ondertekende generaal H. G. Winkelman, opperbevelhebber van land- en zeemacht, in dit gebouw op 15 mei 1940 de capitulatie-overeenkomst". De oorlogshistoricus dr. L. de Jong maakte deze teksten op verzoek van de initiatiefnemer van het monument, het bestuur van het vormingsinstituut De Poort.

 

In het Museum Johannes Postschool is te zien hoe de capitulatie plaatsvond. In precies hetzelfde lokaal als destijds is op indrukwekkende wijze nagebootst hoe de Nederlandse en Duitse militairen tegenover elkaar zitten.