Volg ons ook op

FacebookTwitterYoutubeShare on Google+

rtv-ridderkerk-logo

Advertenties

Real time web analytics, Heat map tracking

Ruimte voor activiteiten en ontmoeting

De gemeenteraad van Ridderkerk buigt zich binnenkort over de ‘Toekomstvisie accommodaties Bolnes’. Burgemeester en wethouders hebben besloten deze visie ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Doel van deze visie is ervoor te zorgen dat maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen die nu in Bolnes gehuisvest zijn, een toekomstbestendige plek hebben voor hun activiteiten.

 

 

Eén van de onderwerpen in de toekomstvisie is de sloop van sporthal De Beverbol in 2018, in samenhang met de bouw van een nieuwe sporthal op sportpark Reijerpark. Die nieuwe plek is dichter bij de belangrijkste gebruikers: de drie scholen voor voortgezet onderwijs.

 

Wethouder Tineke Keuzenkamp: “De voorgenomen sloop van de Beverbol heeft veel losgemaakt bij een aantal gebruikers van deze sporthal. Samen met hen is gezocht naar passende oplossingen voor de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomstvisie hun onzekerheid wegneemt. In de visie staat hoe wij alle belangrijke activiteiten in Bolnes op een goede manier kunnen huisvesten. Zo zorgen wij met elkaar voor voldoende locaties in Bolnes waar de bewoners elkaar tijdens leuke activiteiten kunnen ontmoeten!” Organisaties die voor hun activiteiten niet aan Bolnes zijn gebonden, worden op een nieuwe locatie elders in Ridderkerk gehuisvest.

 

Andere geschikte locaties
“Naast het kloppend hart van Bolnes, het Wijk Voorzieningen Centrum (WVC), blijken ook andere locaties geschikt voor het organiseren van activiteiten en ontmoeting. Zoals de kerken aan de Pretoriusstraat, buurthuis De Klinker en de accommodaties van de sportverenigingen op Sportpark Bolnes. Maar ook de basisscholen De Bosweide en De Fontein die momenteel verbouwd worden en de gymzaal die daarbij komt.”

 

Integraal Accommodatieplan
De sloop van de Beverbol maakt deel uit van het Integraal Accommodatieplan Ridderkerk (IAP). De gemeenteraad stelde het IAP in april 2016 vast. Doel van het IAP is zorgen voor optimalisatie van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Ridderkerk. Door voldoende en kwalitatief goede accommodaties aan te bieden, de accommodaties evenwichtig te spreiden over de gemeente én te zorgen voor een goede bezetting en een verantwoorde besteding van middelen.

 

Besluitvorming gemeenteraad
De toekomstvisie staat op donderdag 11 mei a.s. op de agenda van de commissievergadering. Belanghebbenden kunnen tijdens deze vergadering gebruikmaken van hun inspreekrecht. Een spreker krijgt gelegenheid om maximaal 5 minuten het woord te voeren. Door gebruik te maken van het inspreekrecht kunt u uw eigen mening geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden. U kunt spreekrecht aanvragen bij de commissiegriffier via (0180) 451 720, uiterlijk voor 10:00 uur op de dag van de commissievergadering.

 

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in de raadsvergadering van donderdag 18 mei a.s. een besluit over de toekomstvisie. Beide vergaderingen zijn openbaar.